Máme březen 2024 a zase se nám neúprosně blíží doba na podání daňového přiznání k dani z příjmu. Přiznání je nutno podat do prvního pracovního dne následujícího po 31. březnu, což letos vychází na úterý 2.4.2024 a pro ty kdo daňové přiznání podávají elektronicky je to první pracovní den po 30. dubnu, což je letos čtvrtek 2.5.2024

Pokud pronajímáte svou nemovitost, je vaše zákonná povinnost do daňového přiznání tento příjem z pronájmu zařadit. Vyhnete se tak nepříjemnostem s finančním úřadem, úrokům z prodlení nebo penále.

Pokud nemovitost pronajímáte mimo podnikání je pro Vás dobrou zprávou, že z příjmu z pronájmu se neplatí platba za sociální ani zdravotní pojištění a výše daně je 15 %. Pokud byt máte v majetku podnikatele, podniká zdanění příjmu jako příjem z podnikatelské činnosti a tento příjem z podnikání podléhá i odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

U příjmu z pronájmu se počítá nájemné bez záloh na služby a energie, ale jen v případě, že služby a energie nájemníkovi vyúčtováváte. Pokud platby za služby nevyúčtováváte (přeplatek/nedoplatek) tak příjmem je nejen nájemné, ale také tyto platby za služby a energie. Pokud zálohy vyúčtováváte, měli byste ve smlouvě mít rozdělenou platbu za nájemné a za zálohy na služby.

Paušální výdaje nebo skutečné náklady?

Nejjednodušší a nejrychlejší variantou je využití paušálních nákladů ve výši 30 %, které můžete uplatnit maximálně do výše 600 tisíc korun. Při uplatnění paušálních nákladů je nutné si vést evidenci příjmů a pohledávek a zaniká vám tím možnost si do nákladů zahrnout paušální výdaje na dopravu a platby do fondu oprav.

 

Skutečné náklady jsou výhodnější pro pronajímatele, jejichž náklady převýší 30 % příjmu z pronájmu. Je však nutno říct, že forma skutečných nákladů je komplikovanější na účetní evidenci. Musíte tak vést záznamy o příjmech a výdajích a jejich oprávněnost musíte být schopni prokázat finančnímu úřadu až 3 roky zpětně a při vykázání daňové ztráty až 8 let zpětně.

 

Jaké skutečné náklady si můžete započítat?

  • poplatky realitní kanceláři
  • daňové odpisy nemovitosti (s výjimkou pozemku)
  • úroky z hypotéky na pořízení dané nemovitosti
  • náklady na opravu a údržbu dané nemovitosti
  • náklady na vybavení, jako je například nábytek
  • pojištění nemovitosti
  • daň z nemovitosti
  • paušál na provoz automobilu

 

Pozor na nepřiznání daně z pronájmu

Pokud nechcete mít nepříjemnosti s finančním úřadem tak se k dani z příjmu u pronájmu přiznat musíte.

Pokud Vám totiž přijde kontrola z finančního úřadu, nejen, že dopočítá zisk z pronájmu, ale také je třeba počítat se sankcemi které s tím souvisí. Jedná se o úroky z prodlení (za pozdní platbu daně) a penále (za to, že byla daň doměřena správcem daně). Výše úroků z prodlení je stanovena ve výši repo sazby vyhlášené ČNB (aktuálně 6,25 %), zvýšená o 8 %, tj. 14,25 %. Úrok z prodlení běží od původní doby splatnosti daně. Kromě úroku navíc zaplatíte i 20 % penále z doměřené daně. Na daních tedy v konečném důsledku zaplatíte částku i mnohonásobně vyšší, než by byla výše daně přiznané rovnou. Daňové přiznání má povinnost podat každý, jehož příjmy přesáhnou 15.000,- Kč ročně.

Masivní inzerce Exportujeme na